Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANU ZAJĘĆ ZBIOROWYCH

 

W związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego planzajęć zbiorowych on-line ulegnie pewnym zmianom – w ogólnym zarysie lekcje te będąrealizowane według obowiązującego od września harmonogramu, ale czas ich trwania zostanie skrócony. Prosimy uczniów, by na bieżąco śledzili informacje podawane na platformieTeams.

 

Stacjonarne zajęcia zbiorowe będą się odbywać w następujących godzinach:

 * CHÓR w PSM I st.(z podziałem na mniejsze grupy, o którym na najbliższychzajęciach poinformuje p. Renata Fiałkowska-Duma):

        wtorek, 16.00-16.45

        czwartek, 15.30-16.15

 * CHÓR w PSM II st.:

       piątek, 15.45-17.00

* ORKIESTRA w PSM II st.:

   wtorek, 17.50-19.20

 

 KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OD 19 X 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

informujemy, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia z dnia 16 października 2020 r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19z dniem 19 października 2020 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Bystrzycy Kłodzkiej wprowadzone zostają nowe zasady organizacji zajęć.

STACJONARNIE będą realizowane wyłącznie podane poniżej przedmioty.

PSM I st.:

- instrument główny,

- zajęcia z akompaniatorem,

- fortepian dodatkowy,

- instrument dodatkowy,

- zespoły instrumentalne,

- chór,

- kształcenie słuchu i rytmika w kl. I cyklu 6-letniego.

PSM II st.:

- przedmiot główny (instrument, śpiew),

- zajęcia z akompaniatorem, praca z akompaniatorem,

- fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów,

- chór, orkiestra, zespół wokalny, zespoły kameralne.

 

Pozostałe zajęcia będą prowadzone ZDALNIE według dotychczasowego planu, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, na której wszyscy uczniowie mają konta.

Ewentualna modyfikacja planu zajęć stacjonarnychbędzie leżeć w gestii nauczyciela prowadzącego. 

Ze względów organizacyjnych w poniedziałek 19 październikaww. zajęcia stacjonarne będą realizowane według dotychczasowego planu, a zajęcia, które mają odbywać się zdalnie, są zawieszone. Pierwsze lekcje na platformie Microsoft Teams zostaną przeprowadzone we wtorek 20 października.

Na ten trudny czas życzymy wszystkim zdrowia, cierpliwości i optymizmu.

Dyrekcja