Pasowanie na ucznia klasy I

Podczas koncertu 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej po zaśpiewaniu przygotowanej piosenki, uczniowie klasy I cyklu 6-letniego i 4-letniego zostali pasowani.