Róża Kłodzka dla Zespołu Wokalnego Con Grazia

Róża Kłodzka dla Zespołu Wokalnego Con Grazia za: "Nieustanny rozwój wokalny, poszerzanie muzycznych horyzontów i promocję Ziemi Kłodzkiej jako krainy śpiewu i radości".