27.03.-03.04.2020

Karta pracy

W załączonym pliku znajdują się zadania dotyczące instrumentów strunowych smyczkowych.

Wykonaj je na podstawie informacji podanych w podręczniku (s. 113-120) oraz w filmach na kanale Orkiestrownik (dostępny na YouTube).

Wypełnioną kartę pracy lub zdjęcie notatek w zeszycie prześlij na adres mailowy: bprasal@o2.pl

Termin nadsyłania prac: 8 kwietnia