06.04.2020

Kolejne zadania

Przeczytaj zamieszczone w podręczniku informacje o Stanisławie Moniuszce (s. 178-179) .

Na ich podstawie ułóż krzyżówkę, której rozwiązaniem będzie wyrażenie "opera narodowa". Hasła powinny dotyczyć zarówno życia, jak i twórczości kompozytora.

Posłuchaj arii Jontka "Szumią jodły" z opery "Halka". Określ, na jaki rodzaj głosu przeznaczona jest ta aria.

Termin realizacji zadań: 20 kwietnia