16.04.2020

Nowe zagadnienie

Najważniejsze informacje i zadania znajdują się w załączonym pliku.

Termin realizacji ćwiczeń: 20 kwietnia