Samotnie kolędować źle...

Zapraszamy do wysłuchania kolędy w wykonaniu Zespołu Wokalnego i Chóru.

Przygotowanie zespołu i chóru - Pani Renata Fiałkowska-Duma. Nagranie znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3f2ysgj39NCzwBHiMKtNLaTP0Vb5kIy8G825jrEVUc8APHIQl73bx9rnU&v=9OuD86DW4XE&feature=youtu.be&ab_channel=RenataFia%C5%82kowska-Duma