XXII Muzyczne Prezentacje Młodzych Skrzypków

14-15 maja 2015