50lecie kapłaństwa arcybiskupa Jana Martyniaka 27 07.2014