STRONA GŁÓWNA

 

 LEKCJE ON-LINE

W dniu 27 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2111 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

W związku z tym Informujemy, że do 22.12.2020 r. wszystkie zajęcia w naszej szkole odbywać się będą zdalnie poprzez aplikację TEAMS oraz inne komunikatory ustalone z nauczycielem. 
 
Rozporządzenie ustala okres ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 jednolicie dla całego kraju – od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.   

 

 

 

 

W dniu 1 września 2020 rozpoczęła swoją działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, utworzona jako zespół złożony z dwóch dotychczasowych szkół: PSM I st. i SM II st.

Stanowisko dyrektora placówki objęła pani Aleksanda Tarchała

Stanowisko wicedyrektora: pani Barbara Prasał

Wszelkich informacji proszę szukać w odpowiednich zakłądkach lub kontaktować się z sekretariatem szkoły.

 

 

FILM O SZKOLE -  PSM i st.