Rekrutacja

 


ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
do PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej

Dzieci w wieku od 7 do 9 lat przyjmowane są do klasy I cyklu trwającego sześć lat nauki, tzw. cykl sześcioletni.

Dzieci i młodzież od 10 do 16 roku życia mogą podjąć naukę w klasie I cyklu trwającego cztery lata nauki, tzw. cykl czteroletni.

Przesłuchanie kwalifikacyjne kandydatów do klasy I obu grup wiekowych polega na sprawdzeniu predyspozycji do nauki gry na instrumencie poprzez:

                                

                            SPRAWDZIAN USTNY - zadania polegające na:

 • wykonaniu przygotowanej wcześniej piosenki (fragmentu)
 • powtarzaniu głosem zadanych schematów melodycznych
 • powtarzaniu klaskaniem, stukaniem przebiegów rytmicznych
 • określaniu słyszanych zagadnień muzycznych

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość wyboru nauki gry na instrumentach:

 • skrzypce
 • fortepian
 • gitara
 • flet
 • akordeon
 • trąbka
 • wiolonczela
 • saksofon

Nauka gry na instrumencie odbywa się na lekcjach indywidualnych

Uczniowie mają obowiązek uczęszczać także na zajęcia teoretyczne:

• rytmika z kształceniem słuchu - klasy I - III cyklu 6-letniego

• zespół rytmiczny – klasy I – III cyklu 6letniego

• podstawy kształcenia słuchu - klasa I cyklu 4-letniego

• kształcenie sluchu z audycjami muzycznymi – klasy IV – VI cyklu 6-letniego oraz II – IV cyklu 4-letniego

chór

zespoły kameralne