Rekrutacja

Termin przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia muzycznego do klasy I odbędzie się
 20 czerwca 2020 (sobota)
o godz. 11.00 w sali koncertowej szkoły (z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa i higieny).
Każdy z kandydatów będzie miał wyznaczoną godzinę przesłuchania, o której zostanie poinformowany telefonicznie. Prosimy o pobranie kwestionariusza (na dole strony), wypełnieni i przesłanie e-mailem lub dostarczenie do szkoły.

 

 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

do PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej

Dzieci w wieku od 7 do 9 lat przyjmowane są do klasy I cyklu trwającego sześć lat nauki, tzw. cykl sześcioletni.

Dzieci i młodzież od 9 do 16 roku życia mogą podjąć naukę w klasie I cyklu trwającego cztery lata nauki, tzw. cykl czteroletni.

Przesłuchanie kwalifikacyjne kandydatów do klasy I obu grup wiekowych polega na sprawdzeniu predyspozycji do nauki gry na instrumencie poprzez              

SPRAWDZIAN USTNY - zadania polegające na:

 • wykonaniu przygotowanej wcześniej piosenki (fragmentu)
 • powtarzaniu głosem zadanych schematów melodycznych
 • powtarzaniu klaskaniem, stukaniem przebiegów rytmicznych
 • określaniu słyszanych zagadnień muzycznych

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość wyboru nauki gry na instrumentach:

 • skrzypce
 • akordeon
 • fortepian
 • gitara
 • flet
 • trąbka
 • wiolonczela
 • saksofon

Nauka gry na instrumencie odbywa się na lekcjach indywidualnych 2 razy w tygodniu po 30 minut w klasach I - III cyklu 6 - letniego oraz 45 minut w pozostałych klasach.

Uczniowie mają obowiązek uczęszczać także na zajęcia teoretyczne:

• Kształcenie słuchu i rytmikę - klasy I - III cyklu 6-letniego

• kształcenie słuchu - klasa I cyklu 4-letniego

• kształcenie sluchu i audycje muzyczne – klasy IV – VI cyklu 6-letniego oraz II – IV cyklu 4-letniego

chór

zespoły kameralne

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza ( w pliku poniżej) i przesłanie drogą elektroniczną na adres szkoły psm.bystrzycaklodzka@wp.pl lub psm-bk@kki.net.pL