Terminarz roku 2018/2019

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

WRZESIEŃ

- koncerty klasowe

- zebranie Rady Pedagogicznej

- 22.09 - koncert klasowy klasy gitary W. Kozakowskiego

- 24.09 (poniedziałek) godz. 16.30 -  koncert – audycja pt. „Muzyka współczesna i blade pojęcie” (N. Olczak)

- 27.09 (czwartek)godz. 16.30 – koncert klasy fortepianu  K.Gałczyńska

PAŹDZIERNIK

- koncerty klasowe

- 15.10 (poniedziałek) – koncert „Mistrz i uczeń”, pasowanie na ucznia

- 19.10. (piątek) - warsztaty akordeonowe , koncert

- 30.10 (wtorek) – koncert uczniów w PSM w Kłodzku

- 31.10 ( środa) – dzień wolny (dyrektorski)

 

LISTOPAD

- 01.11. (czwartek) – święto

- 02.11. (piątek)  -dzień wolny (dyrektorski)

- 07.11 (środa) – przesłuchania techniczne klasy skrzypiec

- 12.11 (poniedziałek) – koncert z okazji 100.lecia Niepodległości

-13.11 (wtorek) -  koncert klasowy trąbki i saksofonu

- 19.11 (poniedziałek)  - zebranie Rady Pedagogicznej

- 19.11 (poniedziałek) – koncert klasy fortepianu A. Rembowieckiej

- 23.11 (piątek) - warsztaty gitarowe, koncert

 - 26.11 (poniedziałek) – koncert klasy fletu B. Adamskiej

- 29.11 (czwartek) – Audycja muzyczna „Życie i twórczość J.I. Paderewskiego”

GRUDZIEŃ

- koncert mikołajkowy dla przedszkola

- 3.12. (poniedziałek) – koncert klasy fortepianu Anny Bartkiewicz-Brzozowskiej

- przesłuchania półroczne:

- 11.12 (wtorek) – klasa saksofonu i trąbki

- 19.12. (środa) – koncert kolędowy - instrumentaliści

- 21. 12. (piątek) - koncert kolędowy - chór

- 23 – 31.12 - przerwa świąteczna

STYCZEŃ

- 01.01.( wtorek) – święto

przesłuchania za I semestr:

- 7.01 (poniedziałek) – klasa gitary

- 10.01 (czwartek) – klasa fortepianu

- 10.01 (wtorek) – klasa akordeonu

- 16.01 (środa) – klasa skrzypiec

- 17.01 (czwartek) – klasa fletu

 

- 14.01 (poniedziałek) - warsztaty fortepianowe, koncert 

- 21.01 (poniedziałek) – zebranie Rady Pedagogicznej, popis

- 25.01 (piątek) – koncert karnawałowy

- 28.01. – 10.02 – ferie zimowe

LUTY

-28.01.- 10.02. – ferie

- 21.02. (czwartek) -  audycja muzyczna o S. Moniuszce

- koncerty klasowe

 

MARZEC

- 11 - 18.03 - przesłuchania problemowe

- 25.03 (poniedziałek)– zebranie Rady Pedagogicznej

- 25.03 (poniedziałek) – Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych

KWIECIEŃ

- 04.04. (czwartek) – koncert w Narodowym Forum Muzyki we Wrocław

- 18 – 23.04 – przerwa świąteczna

- koncerty klasowe

- koncerty rekrutacyjne dla szkół

MAJ

- 01.05. (środa) – święto

- 02.05. (czwartek) – dzień wolny (dyrektorski)

- 03.05. (piątek) – święto

- koncerty promocyjne dla szkół

- 13.05. (poniedziałek) – zebranie Rady Pedagogicznej

- 13 – 18.05 – dni otwarte

- 18.05 (sobota)- piknik promocyjny

- 20.05 (poniedziałek) – koncert klasy fletu

- 23.05 (czwartek) – koncert klas fortepianu

- 27.05 ( poniedziałek) – koncert klas I

- koncerty klasowe

CZERWIEC

- 3.06. (poniedziałek)- egzamin wstępny

- 08.06 (sobota) – egzamin wstępny

- przesłuchania promocyjne i końcowe:

- 03.06 (poniedziałek) - flety

- 06.06 (czwartek) – skrzypce

- 07.06 (piątek) – gitara

- 10.06 (poniedziałek) - fortepian

- 11.06 – (wtorek) – akordeon, trąbka, saksofon, wiolonczela

- 13.06.  (czwartek) - zebranie Rady Pedagogicznej

- 15.06 (sobota) – koncert dla przyjaciół

- 17.06. (poniedziałek) – popis roczny uczniów

- 20.06 (czwartek) – święto

- 21. 06 (czwartek)  - koniec zajęć dydaktycznych