RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Aleksandra Cnota-Mikołajec

                                                                   EDU ODO - Agencja Rozwoju Dydaktycznego - Kacper Lepiocha

                                                                   ul. Chwałowicka 27e/9

                                                                   44-200 Rybnik

                                                                    oido@psmbystrzyca.pl

                                                                    tel. 504 844 510