KOMUNIKAT DYREKTORA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID 19 (Dz.U. z 2020r poz.493), Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Szymanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej wystosował Zarządzenie.