WYDZIAŁ WOKALNY

Na Wydział Wokalny w PSM II st. mogą zostać przyjęci uczniowie z przygotowaniem muzycznym (po ukończeniu I stopnia szkoły muzycznej) ale także bez przygotowania muzycznego

Oprócz przedmiotu głównego jakim jest śpiew, w 4-letnim cyklu nauczania - uczniów obowiązuje udział w innych zajęciach ogólno muzycznych np. nauka gry na fortepianie, dykcja i recytacja, kształcenie słuchu, historia muzyki, zespół wokalny itp.

Nauczycielami śpiewu solowego są pani Elżbieta Cabała oraz pan Rafał Żurakowski.

Jeżeli śpiew jest Twoją pasją - zapraszamy do zapisów! 

 

Artykuły