Plan pracy szkoły I i II st.

           KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

                                       SEMESTR II

LUTY

- 28.02. (poniedziałek) – posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

MARZEC

- 14.03. (poniedziałek) - przesłuchanie problemowe uczniów klas fletu, saksofonu i trąbki (PSM I st.

- 17.03. (czwartek) – koncert charytatywny (na rzecz cierpiącej na chorobę nowotworową absolwentki szkoły)

- 21.03. (poniedziałek) – przesłuchanie problemowe uczniów klasy fortepianu

- 28.03. (poniedziałek) – zebranie Rady Pedagogicznej

- 28.03. (poniedziałek) – przesłuchanie problemowe uczniów klasy skrzypiec

 

KWIECIEŃ

- 05.04. (wtorek) – test CEA z kształcenia słuchu i audycji muzycznych (PSM I st.)

- 11.04. (poniedziałek) – Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych

- 14-19.04.– przerwa świąteczna

- koncerty rekrutacyjne dla szkół

- 25.04. (poniedziałek) – koncert uczniów klasy skrzypiec

 

MAJ

- 02.05. (poniedziałek) – dzień dyrektorski

- koncerty rekrutacyjne

- 09-14.05. – dni otwartych drzwi                                                  

- 09.05. (poniedziałek) – posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja końcowa w PSM II st.)

- 12.05. (czwartek) – egzamin promocyjny dla uczniów wyjeżdżających na zielone szkoły lub wycieczki szkolne

- 16.05.(poniedziałek) – koncert klas trąbki i saksofonu

- 17.05. (wtorek) – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasie programowo najwyższej w PSM II st.

- 17.05. (wtorek) – test CEA z zasad muzyki (PSM II st.)

- 19.05. (czwartek) – koncert klasy fortepianu p. A. Strzygockiej („Fortepianowa majówka”)

- 21.05. (sobota) – piknik, koncert muzyki filmowej, jazzowej i rozrywkowej

- 23.05. (poniedziałek) – koncert uczniów klas I (PSM I st.)

- 24.05. (wtorek), godz. 17.00 – egzamin dyplomowy ze śpiewu w PSM II st.

- 26.05. (czwartek) – koncert klas fletu i fortepianu (p. A. Bartkiewicz-Brzozowskiej)

- 28.05.(sobota) – badanie przydatności dla kandydatów do PSM I st.

- 30.05. (poniedziałek) – przesłuchanie z fortepianu dodatkowego (PSM I st.)

- 30.05. (poniedziałek) – badanie przydatności kandydatów do PSM I st.

- 31.05. (wtorek), godz. 16.00 – egzamin dyplomowy z instrumentu głównego w PSM II st.

CZERWIEC

- 04.06. (sobota) – przesłuchanie z fortepianu obowiązkowego i fortepianu dla wokalistów (PSM II st.)

- 06.06. (poniedziałek) – egzamin promocyjny uczniów klasy fortepianu i      organów

- 06.06. (poniedziałek) – egzamin promocyjny uczniów klasy gitary

- 07. 06. (wtorek) – egzamin promocyjny klasy śpiewu

- 08.06. (środa)– egzamin promocyjny uczniów klasy akordeonu i wiolonczeli

- 09.06. (czwartek) – egzamin promocyjny uczniów klas fletu, saksofonu i trąbki

- 10.06. (piątek) – egzamin dyplomowy z historii muzyki (PSM II st.)

- 11.06. (sobota) – egzamin wstępny do PSM II st. – egzamin praktyczny

- 13.06. (poniedziałek)- egzamin wstępny do PSM II st. – egzamin teoretyczny

- 13.06. (poniedziałek) – egzamin promocyjny uczniów klasy skrzypiec

- 17-18.06. – dni dyrektorskie

- 20.06. (poniedziałek) – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej,

                                       -popis roczny uczniów

- 23.06. (czwartek) – koncert absolwentów

 -24.06. (piątek) – zakończenie zajęć dydaktycznych