Plan pracy szkoły I i II st.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

                                    

SEMESTR I

WRZESIEŃ

- 01.09. (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego

- 13.09. (poniedziałek), godz. 11.30 – zebranie Rady Pedagogicznej

- 20.09. (poniedziałek) – przesłuchanie uczniów klasy skrzypiec (utwory do samodzielnego przygotowania)

 

PAŹDZIERNIK

- 02.10. (sobota) – jubileusz szkoły

- 04.10. (poniedziałek), godz. 16.00 – koncert klasy trąbki i saksofonu

- 14-22.10. – realizacja projektu w ramach programu Erasmus

- 14.10. (czwartek), godz. 17.00 – koncert „Mistrz i uczeń”, pasowanie na ucznia

- 18.10. (poniedziałek) – koncert klasy skrzypiec

- 25.10. (poniedziałek), godz. 13.00 – przesłuchanie problemowe uczniów klas fletu, saksofonu i trąbki

 

LISTOPAD

- 08.11. (poniedziałek), godz. 17.00 – koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości

- 12-13.11. (piątek, sobota) – dni dyrektorskie

- 15.11. (poniedziałek), godz. 11.30 – zebranie Rady Pedagogicznej

- 22.11. (poniedziałek), godz. 13.00 – przesłuchanie techniczne uczniów klasy skrzypiec

- 22.11. (poniedziałek), godz. 17.00 – przesłuchanie techniczne uczniów klasy fortepianu (PSM II st.)

- 25.11. (czwartek) – koncert klasy gitary p. Piotra Popławskiego

- 29.11. (poniedziałek), godz. 17.00 – koncert klasy śpiewu (PSM II st.)

- 29.11. (poniedziałek), godz. 16.00 – koncert klasy saksofonu i trąbki

 

GRUDZIEŃ

- koncert mikołajkowy dla przedszkola

- 02.12. (czwartek), godz. 16.30 – koncert uczniów klasy fortepianu p. Angeliki Strzygockiej („Fortepianowe mikołajki”)

- 07.12. (wtorek), godz. 17.00 – koncert klasy fortepianu p. Marty Łysyganicz             i p. Iriny Yakymets

- 08.12. (środa), godz. 17.00 – koncert klasy akordeonu

- 09.12. (czwartek), godz. 16.30 – koncert klasy fletu

- 13.12. (poniedziałek), godz. 17.30 – koncert klasy skrzypiec

- 17-18.12. – kolędowy koncert chóru

- 20.12. (poniedziałek), 17.00 – kolędowy koncert instrumentalistów                           i wokalistów

- 23.12. (środa) – 31.12. (czwartek) – przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

- 08.01. (sobota) – Kolędowy Konkurs Gitarowy

- 11.01. (poniedziałek), godz. 16.00 – przesłuchanie fortepian obowiązkowy

- 15.01. (sobota) – koncert karnawałowy

- 17.01. (poniedziałek) - przesłuchanie półroczne uczniów klasy skrzypiec

- 18.01. (wtorek), godz. 15.00 – przesłuchanie półroczne uczniów klasy śpiewu

- 19.01. (środa), godz. 13.00 – przesłuchanie półroczne uczniów klasy akordeonu

- 20.01. (czwartek), godz. 13.00 – przesłuchanie półroczne uczniów klas fletu, saksofonu i trąbki

- 22.01. (sobota), godz. 11.00 – przesłuchanie półroczne uczniów klasy gitary

- 24.01 (poniedziałek) – przesłuchanie półroczne uczniów klasy fortepianu: godz. 12.00 – PSM I st., godz. 17.00 – PSM II st.

- 27.01. (czwartek), godz. 11.30 – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej, popis uczniów

- 31.01.-13.02. – ferie zimowe