DAROWIZNA - NUMER KONTA

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie prosimy o wnoszenie comiesięcznych darowizn na rzecz szkoły w wysokości 40 zł. na rachunek PSM I  st. w Bystrzycy Kłodzkiej w

 NBP O/O we Wrocławiu nr   77 1010 1674 0026 9713 9130 0000   tytułem  „darowizna na rzecz szkoły” lub w sekretariacie szkoły.

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej  I st. w Bystrzycy Kłodzkiej uprzejmie prosi o dokonywanie wpłat  na rzecz Rady Rodziców w wysokości 50 zł. na rok szkolny , na rachunek Rady Rodziców PSM I  st. w Bystrzycy Kłodzkiej w

BS Kłodzko O/Bystrzyca Kłodzka nr 90 9523 1040 0100 0459 2001 0001,  tytułem  „darowizna na rzecz Rady Rodziców ” lub w sekretariacie szkoły.