DAROWIZNA - NUMER KONTA

SZANOWNI RODZICE INFORMUJEMY IŻ ZMIANIE ULEGŁ NUMER KONTA

Uprzejmie prosimy o wnoszenie comiesięcznych darowizn na rzecz szkoły w wysokości 40zł na rachunek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej.

NBP O/O we Wrocławiu nr 42 1010 1674 0067 7013 9130 0000 tytułem „darowizna na rzecz szkoły”.

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bystrzycy Kłodzkiej

BS Kłodzko O/Bystrzyca Kłodzka nr 50 9523 0001 1001 7483 3000 0001 tytułem „darowizna na rzecz Rady Rodziców”