Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Z wielkim żalem i smutkiem pragniemy poinformować że dnia 12 stycznia 2021 r. odeszła na zawsze pani Celestyna Schabowicz - wieloletni nauczyciel naszej szkoły. 

 

 

 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada informujemy, że do 22.12.2020 r. wszystkie zajęcia w naszej szkole odbywać się będą zdalnie poprzez aplikację TEAMS oraz inne komunikatory ustalone z nauczycielem. 

 Rozporządzenie ustala okres ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 jednolicie dla całego kraju – od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.